Parse error: syntax error, unexpected 'data' (T_STRING), expecting ']' in /home/innov/innov-rosatom.ru/docs/events/registratsiya-na-meropriyatiya-oprosy/index.php on line 8